Metody EFT, NLP

Co je EFT?

EFT (Emotional Freedom Techniques) nebo-li Techniky emoční svobody, jsou v podstatě formou akupunktury. Metodu vytvořil američan Gary Craig v polovině 90. let, který rozvinul původní objev Rogera Callahana - TFT (Terapie mentálního pole), že:

„Příčinou všech negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému.“

Naším tělem probíhají energetické dráhy, zvané meridiány, a pokud je zablokujeme nějakou negativní emocí, narušíme tok energie v těle. To má za následek ohrožovat náš přirozený léčebný potenciál. Přicházejí strachy, úzkosti, různé bolesti, ale i nemoci. Všichni máme nějaké bolestné zkušenosti. Patří prostě k životu. Učíme se na nich, jak se máme v životě chovat. Poklepáváním (ťukáním) bodů na meridiánech lze oddělit bolestný pocit – emoci od konkrétní myšlenky. Tímto způsobem EFT zabrání tomu, aby se tyto zkušenosti projevovaly jako trvalé blokády. Emocionální svobodu nabudeme tím, že se vědomě rozhodneme, že se daným problém nebudeme zabývat dále tak, aby nám nebránil v dalším životě. Obnoví se energetický systém v těle, a opět se dostaví harmonie organizmu, s kterou přichází radost do života.

Výhodou této metody je, že není nezbytně nutné, aby klient sděloval terapeutovi konkrétní zážitky ze svého života, stačí pouze pracovat s pocity, které negativní zážitky provází. Klient tedy nemusí odhalovat nic, ze svého soukromí.

Kde může EFT pomoci?

EFT je univerzální terapeutický prostředek s širokým záběrem a jeho blahodárné působení lze využít například v těchto případech:

  • řešení osobních a citových problémů – láska, vztahy, rodina, přátelství, život po ztrátě
  • řešení profesních problémů – práce, úspěch, seberealizace, je těžké říci „NE“
  • posílení zdravého sebevědomí
  • vyčištění traumatických zážitků z dětství i dospělosti
  • pomoc při depresích, úzkostech, migrénách, chronických stavech, nespavosti
  • odstranění fobií, pocitů strachu
  • nalezení a odstranění nepříznivých vzorců chování
  • odstranění negativních přesvědčení, které nás omezují
  • pomoc při závislostech (na partnerovi, na jídle, kouření…)
  • odstranění či zmírnění bolestí, poúrazových stavů, alergií a ekzémů

Co je NLP?

NLP (neurolingvistické programování) je psychoterapeutická metoda vyvinutá matematikem, programátorem a psychologem Richardem Bandlerem a lingvistou Johnem Grinderem.

N – neuro – neurony – označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme právě smysly

L – linguistic –lingvistické – označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka

P – programming – programování – formování – znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě jazykového zhodnocení vnímané situace

„Volně přeloženo - jedná se o formování a ovlivňování mozku pomocí slov.“

"Vnitřní mír nastane ve chvíli, kdy se rozhodnete, že neumožníte jiným osobám nebo událostem ovládat vaše emoce."

Kontaktujte mě

Pavlína Reindlová

Hodkovická 109, 463 12 Liberec

eft@liwet.cz

+420 604 720 129

Kde mě najdete