Automatická kresba

Automatická neboli intuitivní kresba je technika, která pracuje s naším podvědomím, intuicí. Každý z nás má v sobě schopnost používat automatickou kresbu, neboť každý z nás má intuici vrozenou. Stačí se s ní stále propojovat, pracovat a rozvíjet ji. Automatická kresba má mnoho forem i způsobů využití.  Současní léčitelé ji používají k diagnostice stavu zdraví nebo vytváření léčivých a harmonizačních obrázků. Setkáme se s ní i v psychiatrii jako s prostředkem k vyjádření nálad pacienta.

Čím je automatická kresba odlišná od běžného kreslení?

Hlavní rozdíl je v tom, že nevíte, co kreslíte. Ruka je volně vedena, máte pocit, že se pohybuje sama aniž by byla vedena vaší rozumovou stránkou. Kreslící ruka reaguje na informace z vašeho podvědomí.

Jak se mohu naladit, připravit, aby se rozum do kreslení nepletl?

Vše je jen otázkou cviku. Nejlépe se do klidového stavu dostaneme poslechem relaxační hudby, někomu stačí na chvilku zavřít oči a zůstat v klidu a tichu, můžeme využít i meditace, těmito způsoby se dosahuje stavu alfa. V této hladině odpočíváme a nezabýváme se soustředěným myšlením.

Jaké jsou druhy automatické kresby?

Vykreslovací (očistná) kresba - vykreslujeme se ze všeho, co nám vadí, co nám překáží, uděláme energetický úklid.

Léčivé obrázky (energetické, harmonizační ....) - tvoříme  obrázky, které nás zklidňují, relaxuje naše tělo i duše, léčivý obrázek nám pomůže na cestě k sebeuzdravení.

Obrázkové vzkazy duše - kreslení pro radost, bez konkrétního názvu, záměru. Tato kresba vždy zrcadlí rozpoložení našeho nitra, můžeme z ní číst informace, nebo ji využít jednoduše jen jako relaxační kreslení.

Diagnostická kresba (testovací) - patří sem kresba čaker, aurogram, diagnostika energií ve vztahu, určování zón, testování procent a odpovědí ano/ne, práce s časovou osou, zakreslení energií fyzického těla nebo-li zdravotní kresba apod.

Propojení s automatickým písmem - automatickou kresbu lze propojit s písmem, někomu se spustí samovolně, přirozeně, u někoho stačí cílený impulz a návod.

"Není důležité zda si myslíte, že umíte či neumíte kreslit, důležité je chtít kreslit."

Kontaktujte mě

Pavlína Reindlová

Hodkovická 109, 463 12 Liberec

eft@liwet.cz

+420 604 720 129

Kde mě najdete