Výtvarná výchova trochu jinak

Nabízím nejen pro školy, ale pro všechny zájemce, vyzkoušet netradiční pojetí kresby v hodinách výtvarné výchovy nebo v rámci volnočasové aktivity za pomoci automatické kresby.

Kresba je přirozený způsob komunikace, kterému děti jen zřídka dokážou odolat. Tento způsob komunikace je méně ohrožující než přímá verbální cesta. Navíc, vzít do ruky tužku nebo pastelku je pro malé dítě mnohem snazší, než vyjádřit slovy své pocity, emoce nebo myšlenky. Přes kresbu nemusíme vždy hledat pouze skryté významy. Vypovídá taky o znalostech dítěte, jeho představách, jak věci kolem něj fungují nebo jak je vidí. Jindy pouze kopíruje svět kolem sebe. Kresba je prostředek, jak se s dítětem dostat na společný komunikační kanál, přiblížit se dítěti. Proto je potřeba po dokreslení obrázku, ještě před samotným interpretováním, si s dítětem o obrázku promluvit, zeptat se ho, co na obrázku je. Kresba nám otevírá vnitřní svět dítěte. Ještě víc nám však otevírá možnost komunikovat s dítětem, začít přes obrázek s dítětem mluvit, rozpovídat se. Dítě tak přes kresbu začne mluvit, povídat o tom, co cítí, otevře se nám, a lépe nalezne slova k tomu, aby nám něco sdělilo, co by bez kresby tak snadno z úst nešlo. A v tom je síla kresby, ne v tom, zda se nám obrázek líbí nebo ne ...........

Časová náročnost: 2 hodiny

Pomůcky: papír, pastelky nebo voskovky pro začátečníky, pro pokročilé pastel, vodové či temperové barvy

Obsah: Na začátku seznámení s pojmem automatická kresba, povídání o pocitech a emocích, uvolňovací cvičení, vlastní tvorba vždy jsou střídány aktivity, společná kresba.

Závěr: V případě zájmu je možné následně s pedagogickým pracovníkem, který bude přítomen na výuce, využít konzultaci nad obrázky (cena dle domluvy).

Cena: Je stanovena při počtu do 10 osob 1 200 Kč, do 20 osob 1 700 Kč, nad 20 osob 1 700 Kč + každá další osoba 50 Kč.

Kontaktujte mě

Pavlína Reindlová

Hodkovická 109, 463 12 Liberec

eft@liwet.cz

+420 604 720 129

Kde mě najdete